Knowledge Management
ระบบฐานข้อมูล การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Home    >> KM   >> การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง กระบวนการจัดการงานวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
ระบบฐานข้อมูล การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง กระบวนการจัดการงานวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ

ปี :

Veiw : 99669

ไฟล์ : Download

ในการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง กระบวนการจัดการงานวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ นี้ ได้เทคนิคจากบุคลากรสายสนับสนุนในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (Story Telling) ดังนี้

No.ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

สรุป : ในการจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการจัดการงานวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ นี้ ได้เทคนิคจากบุคลากรสายสนับสนุนในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (Story Telling) ดังนี้

รูปภาพ :

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

p5UCTc sexduxojlkeo, [url=http://pqgtaqztogci.com/]pqgtaqztogci[/url], [link=http://fjlktiishgko.com/]fjlktiishgko[/link], http://smyklyqpdwdx.com/

By : sudatwwwyr  โพสต์เมื่อ : 2021-02-20
ความคิดเห็นย่อย  ตอบ