โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำเครื่องสักการะล้านนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำเครื่องสักการะล้านนา วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ วัดปงสนุกเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง โดยศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่โพสต์ : 26 ก.ค. 2559