โครงการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์พื้นบ้าน

โครงการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์พื้นบ้าน‬ โดยศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางง จัดขึ้นวันที่25 -29 ก.ค. 59 ณ วัดป่าตันกุมเมือง ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง

วันที่โพสต์ : 26 ก.ค. 2559