โครงการอบรมอักษรธรรมล้านนา ณ วัดปงสนุกเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการอบรมอักษรธรรมล้านนา เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา ทุกวันจันทร์ - พุธ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ วัดปงสนุกเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับการตอบรับจากบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเรียนอักษรธรรมล้านนา เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งอักษรธรรมล้านนา มิให้สูญหายไป

วันที่โพสต์ : 20 ก.ค. 2560