โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดบ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๖ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อจัดเก็บและดูแลรักษาคัมภีร์ใบลานล้านนาไม่ให้ชำรุดและสูญหายไป อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญไว้อีกด้วย

วันที่โพสต์ : 24 ส.ค. 2561