โครงการอบรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินโครงการอบรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันที่โพสต์ : 18 มิ.ย. 2562