จำนวนผู้เข้าชม

วารสารวิชาการ ::
  • :: ไม่มีวารสารวิชาการ ::

รายการวิทยุ :: :: รายการ วิถีคนเมือง ออกอากาศ วันทุกพฤหัสบดีทาง FM 105.5 MHz. เวลา 13.00 - 14.00 น. ราชภัฏเรดิโอ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ::

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

รายการ วิถีคนเมือง ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ออกอากาศทาง FM 105.5 ...

เผยแพร่เมื่อ : 26 ธ.ค. 2560


ออกอากาศ วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

รายการ วัฒนธรรมสัมพันธ์ ออกอากาศ วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ออกอากาศทาง FM 97...

เผยแพร่เมื่อ : 26 ธ.ค. 2560


ออกอากาศ วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560

รายการ วัฒนธรรมสัมพันธ์ ออกอากาศ วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ออกอากาศทาง FM 97....

เผยแพร่เมื่อ : 26 ธ.ค. 2560


ปฏิทินกิจกรรม ::

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย