จำนวนผู้เข้าชม

ผู้บริหารสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยและประจำจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าสักการะพระพุทธพิทยาจารย์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และต่อมาได้เดินทางไปกราบสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ สถานปฏิบัติธรรม สุสานไตรลักษณ์ ศาลเจ้าแม่สุชาดา และมณฑปหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ ศาลากลางจังหวัดลำปางหลังเก่า พิธีการกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบูชา บอกกล่าว และขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย หลวงพ่อเกษม เขมโก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดลำปางให้ปกปักรักษา เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มีกำหนดจัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระพุทธพิทยาจารย์ และหลวงพ่อเกษม เขมโก ในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 12.09น. ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


วันที่โพสต์ : 19 ก.ย. 2564

<<ดูกิจกรรมทั้งหมด>>

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย