จำนวนผู้เข้าชม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


วันที่โพสต์ : 21 ก.ย. 2564

<<ดูกิจกรรมทั้งหมด>>

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย