จำนวนผู้เข้าชม

เอกสารเผยแพร่ ::

  ดาราศาสตร์กับวิถีชีวิตคนล้านนา   [เข้าถึงเอกสารแนบ : 180 ครั้ง]

ขอความกรุณากรอกข้อมูลของท่านก่อนแสดงรายละเอียดและข้อมูลดาวน์โหลดไฟล์

ชื่อ : นามสกุล :
E-mail : เบอร์ติดต่อ :

กลับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย