จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่โพสต์ : 23 ส.ค. 2560


รายละเอียด :   เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างวัฒนธรรมประจำชาติไปยังหมู่นักศึกษา สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 :  คลิกดาวน์โหลด  

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย