จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคุมสอบ

วันที่โพสต์ : 23 ส.ค. 2560


รายละเอียด :   ด้ววยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 กำหนดสอบในวันที่ 24 กันยายน 2560 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน นั้น งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงขอเชิญชวนรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคุมสอบในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจสามารถลงชื่อและยื่นความจำนงเข้าร่วมเป็นกรรมคุมสอบด้วยตนเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบที่ 1 :  คลิกดาวน์โหลด  

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย