จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและนพปฏลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

วันที่โพสต์ : 28 ธ.ค. 2560


รายละเอียด :   จ.ลำปาง กำหนดจัดพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและนพปฏลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.19 น. บริเวณพระเมรุมาศจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 :  คลิกดาวน์โหลด  

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย