จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง ในหัวข้อ แอ่วปอยหลวง ฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรม และทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ : 1 ก.พ. 2561


รายละเอียด :   รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 :  คลิกดาวน์โหลด  

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย