จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เงินรางวัลการประกวดโครงการข่วงวัฒนธรรมศึกษา

วันที่โพสต์ : 8 พ.ย. 2561


รายละเอียด :   ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำโครงการข่วงวัฒนธรรมศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมการประกวดกระทงฝีมือ และการประกวดกระทงใหญ่ จึงขอประกาศเงินรางวัลการประกวดแต่ละกิจกรรม ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 :  คลิกดาวน์โหลด  

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย