จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ผลการประกวดกระทงฝีมือ (เล็ก)

วันที่โพสต์ : 23 พ.ย. 2561


รายละเอียด :   ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำโครงการข่วงวัฒนธรรมศึกษา “งานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก ครั้งที่ ๙” กิจกรรมการประกวดกระทงฝีมือ (เล็ก) วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามเอกสารดังแนบ

เอกสารแนบที่ 1 :  คลิกดาวน์โหลด  

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย