จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ผลการประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทานถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 22 ปี

วันที่โพสต์ : 25 ธ.ค. 2561


รายละเอียด :   ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทานถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 22 ปี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผลการประกวดตามเอกสารดังแนบ

เอกสารแนบที่ 1 :  คลิกดาวน์โหลด  

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย