จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  ศูนย์เอกสารและอักษรโบราณล้านนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดให้บริการแล้ว

วันที่โพสต์ : 25 ม.ค. 2562


รายละเอียด :   ศูนย์เอกสารและอักษรโบราณล้านนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดให้บริการเอกสารใบลาน ปั๊ปสา สอบถามเกี่ยวกับอักษรโบราณล้านนา และเปิดการเรียนการสอนเปิดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในการเรียนตั๋วเมือง หรืออักษรธรรมล้านนา ณ ห้องศูนย์เอกสารและอักษรโบราณล้านนา ชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชัฏลำปาง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ ☎ โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 6701, 6702 หรือ นายวีรศักดิ์ ของเดิม 063-4360393

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย