จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  ปลูกผักฮิมฮั้ว สวนครัวอินทรีย์ สร้างสุขภาพดี ต่ามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่โพสต์ : 5 มิ.ย. 2563

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย