จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ

วันที่โพสต์ : 4 มี.ค. 2564


รายละเอียด :   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ Lampang Rajabhat University Link : https://www.lpru.ac.th/ita/

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย