จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  การส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่น

วันที่โพสต์ : 6 พ.ค. 2564


รายละเอียด :   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เชิญร่วมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่น ประจำปี 2564

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย