จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่โพสต์ : 21 ก.ย. 2564


รายละเอียด :   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ท่าน 1. รองศาสตราจารย์วันทนา สุวรรณอัตถ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. นางสมยงค์ ไชยยาสืบ แม่บ้าน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญรับชมประมวลภาพและประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 3 ท่าน ได้ที่ เว็บลิงค์ https://www.lpru.ac.th/retire64/

เอกสารแนบที่ 1 :  คลิกดาวน์โหลด  

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย