จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

วันที่โพสต์ : 8 ต.ค. 2564


รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และประชาชนชาวลำปาง ร่วมรับชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ จังหวัดลำปาง จำนวน 21 ครั้ง ร่วมรับชมบนเว็บไซต์ https://www.lpru.ac.th/ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ https://www.lpru.ac.th/king9_2021/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย