จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  ขอเชิญร่วมทอดกฐินพระราชทานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วันที่โพสต์ : 15 ต.ค. 2564


รายละเอียด :   ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายจตุปัจจัยและร่วมทำบุญ ทอดกฐินพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 503-0-93867-2 ชื่อบัญชี กฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ตุลาคม 2564 สำหรับท่านที่ร่วมทำบุญตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และประสงค์รับเอกสารสำหรับการลดหย่อนภาษีจากระบบ e-Donation ขอให้ท่านนำส่งหลักฐานการโอนเงิน และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2564

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย