จำนวนผู้เข้าชม

รายการวิทยุ :: :: รายการ วิถีคนเมือง ออกอากาศ วันทุกพฤหัสบดีทาง FM 105.5 MHz. เวลา 13.00 - 14.00 น. ราชภัฏเรดิโอ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ::

ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

รายการ วิถีคนเมือง ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ออกอากาศทาง FM 105.5...

เผยแพร่เมื่อ : 5 ก.ค. 2561


ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

รายการ วิถีคนเมือง ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ออกอากาศทาง FM 105.5 ...

เผยแพร่เมื่อ : 5 ก.ค. 2561


ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ วิถีคนเมือง ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ออกอากาศทาง FM 105.5 ...

เผยแพร่เมื่อ : 5 ก.ค. 2561


ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

รายการ วิถีคนเมือง ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ออกอากาศทาง FM 105.5 ...

เผยแพร่เมื่อ : 5 ก.ค. 2561


ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

รายการ วิถีคนเมือง ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ออกอากาศทาง FM 105.5 M...

เผยแพร่เมื่อ : 5 ก.ค. 2561


ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

รายการ วิถีคนเมือง ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ออกอากาศทาง FM 105.5 M...

เผยแพร่เมื่อ : 5 ก.ค. 2561


ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

รายการ วิถีคนเมือง ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ออกอากาศทาง FM 105.5 MH...

เผยแพร่เมื่อ : 5 ก.ค. 2561


ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561

รายการ วิถีคนเมือง ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ออกอากาศทาง FM 105.5 ...

เผยแพร่เมื่อ : 5 ก.ค. 2561


ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

รายการ วิถีคนเมือง ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ออกอากาศทาง FM 105.5 M...

เผยแพร่เมื่อ : 27 ก.พ. 2561


ออกอากาศวันพุธที่ 24 มกราคม 2561

รายการ ศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์ ออกอากาศ วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ออกอากาศทาง FM 105...

เผยแพร่เมื่อ : 27 ก.พ. 2561


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย