การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง พิธีกรรมพิธีการล้านนา

เอกสารการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง “พิธีกรรมพิธีการล้านนา” ในโครงการพัฒนาองค์กรสู่สถ.....

โพสต์เมื่อ : 1 ก.ย. 2564

การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง สืบสานภูมิปัญญาล้านนา พิธีกรรมการกินอ้อผญ๋า

เอกสารการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง “สืบสานภูมิปัญญาล้านนา พิธีกรรมการกินอ้อผญ๋า” ในโ.....

โพสต์เมื่อ : 27 ส.ค. 2564

การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง พิธีการในวันสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เอกสารการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง “พิธีการในวันสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ในโค.....

โพสต์เมื่อ : 22 พ.ย. 2563

การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอย่างไร? ให้มีประสิทธิภาพ

จากการดำเนินงานจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หัวข้อ การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอย่างไร? ให้มีประสิทธิภาพ ได้เทคนิค ขั้นตอน กา.....

โพสต์เมื่อ : 27 มิ.ย. 2560

การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินการถอดองค์ความรู้ ใช้วิธีการเล่า การถามตอบ การถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานของบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยน.....

โพสต์เมื่อ : 22 พ.ย. 2559