:: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ::

ที่อยู่ : เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์ : 054-237399 ต่อ 6701, 6702

E-mail Link : culture_lpru@hotmail.com