สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
The office of Art and Culture Lampang Rajabhat Universityข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับตราตั้งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง และตราตั้งเจ้าคณะตำบลชมพู เขต 3

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565

ดูทั้งหมด


ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

พิธีรับตราตั้งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง และตราตั้งเจ้าคณะตำบลชมพู เขต 3

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565

กิจกรรม “งานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก” ประจำปี 2565

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูโคมผัดล้านนา

กิจกรรมการประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำ และการสาธิตการเล่นดนตรีพื้นบ้าน สะล้อซอซึง ในโครงการมหรสพสุขสันต์วันลอยกระทง

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมครั้งที่ 1/2565

การประชุมผู้นำขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ 17 จังหวัด

ดูทั้งหมด


สายตรงผู้อำนวยการ

ประวัติความเป็นมา
    กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวิทยาลัยครูลำปางขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2514 และได้เริ่มเปิดทำกาสอนตั้งแต่ปี การศึกษา 2515 เป็นต้นมาโดยเปิดสอน เฉพาะระดับ ป.กศ.ในสายงานบริหารวิชาการนักศึกษารุ่นแรกเป็นนักศึกษาระดับ ป.กศ. ต้น มาจากสังกัดจังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย ในปี พ.ศ. 2516 มีการสอนระดับ ป.กศ. สูงรุ่นแรก โดยร...


เอกสารเผยแพร่

ดาราศาสตร์กับวิถีชีวิตคนล้านนา

ตำนานมูลศาสนา ฉบับครูบามหาเถระหลวงเจ้าญาณสมุทร วัดศาลา เมืองนครลำปาง

เขลางค์นครและเมืองลำพาง มรดกประวัติศาสตร์แห่งลุ่มน้ำวัง

คร่าวเชียงแสนแตก วรรณกรรมบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
ดูทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

สื่อวิดีทัศน์
สล่าสร้างวัด ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนา ลำปาง - ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

สล่าแกะสลักไม้บ้านหลุก ตำบลนาครัว โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนา ลำปาง – ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

สล่าลงรักปิดทอง โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนา ลำปาง - ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

สล่าตีดาบ ถักปอบหวาย สานกุบละแอ โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนา ลำปาง - ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

สล่าตีมุย บ้านกาศเมฆ โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนา ลำปาง - ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

กล่องข้าวลาย โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนา ลำปาง – ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

ดูทั้งหมด

สำนัก คณะ สถาบัน หน่วยงาน
facebook / แผนที่
สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 1 พ.ย. 64)
วันนี้
7
เมื่อวาน
11
เดือนนี้
125
เดือนที่แล้ว
352
ปีนี้
4,142
ปีที่แล้ว
454
ทั้งหมด
4,596

Web Link
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สวนสุนันทา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งสำนักฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 6701, 6702

©2565 - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | www.culture.lpru.ac.th .