สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
The office of Art and Culture Lampang Rajabhat Universityข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเยี่ยมชมนิทรรศการอัตลักษณ์ลำปาง

เชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์ เนื่องในเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมือง​ ประจำปี​ พ.ศ.2565

พิธีสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์ เนื่องในเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565

ดูทั้งหมด


ภาพข่าวกิจกรรม

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเยี่ยมชมนิทรรศการอัตลักษณ์ลำปาง

พิธีสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์ เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานจิต พุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญแตงโมหลวงพ่อเกษม เขมโก

ขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง ครั้งที่ 33

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565

100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด


สายตรงผู้อำนวยการ

ประวัติความเป็นมา
    กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวิทยาลัยครูลำปางขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2514 และได้เริ่มเปิดทำกาสอนตั้งแต่ปี การศึกษา 2515 เป็นต้นมาโดยเปิดสอน เฉพาะระดับ ป.กศ.ในสายงานบริหารวิชาการนักศึกษารุ่นแรกเป็นนักศึกษาระดับ ป.กศ. ต้น มาจากสังกัดจังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย ในปี พ.ศ. 2516 มีการสอนระดับ ป.กศ. สูงรุ่นแรก โดยร...


เอกสารเผยแพร่

ดาราศาสตร์กับวิถีชีวิตคนล้านนา

ตำนานมูลศาสนา ฉบับครูบามหาเถระหลวงเจ้าญาณสมุทร วัดศาลา เมืองนครลำปาง

เขลางค์นครและเมืองลำพาง มรดกประวัติศาสตร์แห่งลุ่มน้ำวัง

คร่าวเชียงแสนแตก วรรณกรรมบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
ดูทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

สื่อวิดีทัศน์
การแสดง ระบำเชียงงาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแสดง โนราบูชาพระธาตุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การแสดง รองเง็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การแสดง นาฏลีลาเริงรำ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

การแสดง อ้ายเก๋อเล่อ มหาวิทยาลัยเกริก

การแสดง อาภรณ์ศิลป์ นารีรัตนา มหาวิทยาลัยรังสิต

ดูทั้งหมด

สำนัก คณะ สถาบัน หน่วยงาน

facebook / แผนที่
สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 1 พ.ย. 64)
วันนี้
20
เมื่อวาน
9
เดือนนี้
205
เดือนที่แล้ว
289
ปีนี้
1,517
ปีที่แล้ว
454
ทั้งหมด
1,971

Web Link
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สวนสุนันทา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งสำนักฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 6701, 6702

©2565 - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | www.culture.lpru.ac.th .