สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
The office of Art and Culture Lampang Rajabhat Universityข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะเชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา “กล่องข้าวเมืองมาย” ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนาลำปาง - ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ดูทั้งหมด


ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะเชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา “กล่องข้าวเมืองมาย” ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนาลำปาง - ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองสุข รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "ธนบุรีศรีนพมาศ" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ ๑ รอบชิงชนะเลิศ

แสดงความยินดีกับ นายณัฐเศรษฐ บุญดีเวียง ได้รับรางวัลชมเชยระดับชาติ ในการประกวดอ่านทำนองเสนาะ

โครงการกินอ้อผญา (อ้อปัญญา) ประจำปี 2565

งานภูษาศิลป์ถิ่นล้านนา​ เฉลิมพระเกียรติ​ 90​ พรรษา​ พระพันปีหลวง

ดูทั้งหมด


สายตรงผู้อำนวยการ

ประวัติความเป็นมา
    กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวิทยาลัยครูลำปางขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2514 และได้เริ่มเปิดทำกาสอนตั้งแต่ปี การศึกษา 2515 เป็นต้นมาโดยเปิดสอน เฉพาะระดับ ป.กศ.ในสายงานบริหารวิชาการนักศึกษารุ่นแรกเป็นนักศึกษาระดับ ป.กศ. ต้น มาจากสังกัดจังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย ในปี พ.ศ. 2516 มีการสอนระดับ ป.กศ. สูงรุ่นแรก โดยร...


เอกสารเผยแพร่

ดาราศาสตร์กับวิถีชีวิตคนล้านนา

ตำนานมูลศาสนา ฉบับครูบามหาเถระหลวงเจ้าญาณสมุทร วัดศาลา เมืองนครลำปาง

เขลางค์นครและเมืองลำพาง มรดกประวัติศาสตร์แห่งลุ่มน้ำวัง

คร่าวเชียงแสนแตก วรรณกรรมบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
ดูทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

สื่อวิดีทัศน์
สล่าลงรักปิดทอง โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนา ลำปาง - ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

สล่าตีดาบ ถักปอบหวาย สานกุบละแอ โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนา ลำปาง - ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

สล่าตีมุย บ้านกาศเมฆ โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนา ลำปาง - ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

กล่องข้าวลาย โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนา ลำปาง – ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

การแสดง ระบำเชียงงาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแสดง โนราบูชาพระธาตุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดูทั้งหมด

สำนัก คณะ สถาบัน หน่วยงาน

facebook / แผนที่
สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 1 พ.ย. 64)
วันนี้
7
เมื่อวาน
17
เดือนนี้
194
เดือนที่แล้ว
412
ปีนี้
2,664
ปีที่แล้ว
454
ทั้งหมด
3,118

Web Link
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สวนสุนันทา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งสำนักฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 6701, 6702

©2565 - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | www.culture.lpru.ac.th .